TIETOSUOJASELOSTE -ASIAKKAAT

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Ski-Outlet Finland Oy käsittelee henkilötietojasi. Tietosuojaselostetta sovelletaan, kun tilaat tuotteitamme tai olet muutoin vuorovaikutuksessa kanssamme. Tietosuojaselostetta sovelletaan kuluttaja- ja yritysasiakkaisiin.
Laadittu 20.05.2018.
Päivitetty 4.6.2022.

 

1. REKISTERINPITÄJÄ

Ski-Outlet Finland Oy
Y-tunnus: 2509253-8
Vanha Messiläntie 7, 15860 Hollola
Puhelinnumero: 040 5555 612
Sähköpostiosoite: [email protected]

 

2. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Käsittelemme henkilötietojasi sopimuksen, suostumuksen, lakisääteisen velvoitteen tai oikeutetun edun perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ovat:
– asiakkaan tilausten käsittely ja toimitus tai palvelun tuottaminen asiakkaalle
– toiminnan ja palveluiden kehittäminen
– asiakassuhdeviestintä ja asiakassuhteen ylläpito
– markkinointi ja uutiskirjeet (ainoastaan asiakkaan erillisellä suostumuksella silloin, kun laki edellyttää suostumusta)
– lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen (mm. kirjanpitolain osalta) ja velan perintä
– palvelujen turvallisuuden varmistamiseen jossain muodossa (esim. varmuuskopiot, hyökkäysten estäminen).

 

Emme tee sinua koskevia päätöksiä automaattisen päätöksenteon keinoin tai arvioi henkilökohtaisia ominaisuuksiasi käyttäytymisesi ennakoimiseksi (profilointi).

 

3. KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Voimme käsitellä muun muassa seuraavia henkilötietoja:

  • henkilön nimi, yritys tai organisaatio,
  • yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite),
  • verkkoyhteyden IP-osoite,
  • tiedot tilatuista tuotteista ja palveluista ja niiden muutoksista,
  • laskutustiedot,
  • muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin tuotteisiin sekä palveluihin liittyvät tiedot kuten asiakaspalautteet, arvostelut ja asiakaspalvelumme kanssa käymäsi viestinvaihto,
  • valokuva sosiaalisen median tileillemme erikseen sovittaessa,
  • palvelujemme ja toimitilojemme suojaamiseen käytettävät tiedot, kuten salasanat ja kirjautumistiedot ja yksittäistapauksissa tilanteen vaatiessa käytettävän kameravalvonnan kuva- ja äänitallenteet.

 

4. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. nettisivuston käyttäjäksi rekisteröidyttäessä ja sivustoa käytettäessä, nettilomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

5. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAJAT

Henkilötiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne on alun perin kerätty. Henkilötietoja ja asiointitietoja ei säilytetä kauempaa kuin laissa määritellään. Kirjanpitolain mukainen säilytysaika on 7 vuotta.

 

6. HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA HENKILÖTIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin.

Jos tuotteen toimitus, palvelun tuottaminen, pyyntösi tai laki niin vaatii, luovutamme välttämättömät tiedot muun muassa seuraaville kolmansille osapuolille:
– maksupalveluiden tuottajat
– taloushallintokumppanit
– toimituskumppanit
– sähköisten palveluiden tuottajat
– yritysoston tai muun liiketoiminnan uudelleenjärjestelyn yhteydessä luovuttaminen mahdollisille tai tosiasiallisille ostajille ja heidän neuvonantajilleen
– viranomaiset tai luovuttaminen viranomaisen lakiin perustuvan pyynnön perusteella
– oikeudellisten prosessien yhteydessä tapahtuva luovuttaminen.

Osa tiedoista, kuten arvostelut ja asiakaspalautteet, voidaan julkaista siltä osin kuin on sovittu asiakkaan kanssa.

 

Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle.

 

7. HENKILÖTIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Kun henkilötietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden ja alihankkijoiden toimesta, joiden työnkuvaan käsittely kuuluu.

 

8. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä eli rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä sekä saada pääsy rekisteriin tallennettuihin henkilötietoihinsa. Rekisteröity voi myös vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Rekisteröidyllä on oikeus määrätyissä tilanteissa saada häntä koskevat henkilötiedot poistetuksi rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Rekisteröidyllä on myös oikeus käsittelyn rajoittamiseen määrätyissä tilanteissa sekä oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä Ski-Outlet Finland Oy:n oikeutetun edun perusteella, esimerkiksi jos tietoja käytetään palveluiden kehittämiseen, suoramarkkinointiin tai tietoturvan varmistamiseksi. Rekisteröidyllä on määrätyissä tilanteissa oikeus saada antamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä halutessaan siirtää kyseiset henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti (esimerkiksi sähköpostitse) rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Jos emme toimi pyyntösi mukaisesti, kerromme siihen syyn. Jos et ole tyytyväinen siihen, miten käsittelemme henkilötietojasi, otathan meihin yhteyttä. Jos et ole tämänkään jälkeen tyytyväinen, voit ottaa yhteyttä tietosuojaviranomaiseen (Tietosuojavaltuutetun toimisto).

 

9. EVÄSTEET

Eväste (cookie) on sivuston pieni, käyttäjän omalle päätelaitteelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien laitteita tai tiedostoja. Lisätiedot evästeistä Liikenne- ja viestintäviraston sivulta.

Sivustollamme käytetään evästeitä palvelujen ja toimintojen tekniseen toteuttamiseen sekä kehittämiseen.

Käytämme Google Analytics -sovellusta saadaksemme tietoja sivuston käyttötavoista. Lisätiedot Google Analytcisin tietosuojasta.

Käyttäjä voi sallia tai estää evästeiden käytön tietokoneellaan muuttamalla selaimen asetuksia. Monet toiminnot ja palvelut kuitenkin edellyttävät, että verkkosivusto tallentaa käyttäjän tekemät valinnat. Jos evästeet estetään, kaikkia sivuston toimintoja ja palveluja ei voida käyttää.

Lue lisää Evästeet-sivultamme. Voit myös säätää asetuksia saman sivun kautta.

 

10. TÄMÄN TIETOSUOJASELOSTEEN PÄIVITTÄMINEN

Ski-Outlet Finland Oy pidättää oikeuden tämän tietosuojaselosteen muutoksiin. Jos muutamme tietosuojaselostetta, julkaisemme päivitetyn selosteen tällä sivulla. Jos teemme sellaisia olennaisia muutoksia tietosuojaselosteeseemme, jotka muuttavat tietosuojakäytäntöjämme merkittävästi, voimme ilmoittaa asiasta erikseen esimerkiksi verkkosivustollamme.